Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Νέα και ειδήσεις τα οποία αφορούν στους 'Ελληνες δικηγόρους.
     Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων/ ΠΔ 150/1-11-2013 

 

ΠΗΓΗ: 1. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

               2. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης