Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ο Ίων Δραγούμης για τη χρησιμότητα του κράτους


      "Το κράτος χρησιμεύει διά την αυτοσυντηρησίαν της φυλής, που είναι απείρως πολυτιμοτέρα από την απλήν αυτοσυντηρησίαν του κράτους. 
     Διότι τα κράτη δεν δημιουργούν τίποτε, μόνον συντηρούν και υποβοηθούν, τα έθνη όμως δημιουργούν πολιτισμούς."


 Ίων Δραγούμης 
Προγραμματικοί πολιτικοί στοχασμοί