Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Α1 τμήμα Αρείου Πάγου: Μοναδικό και αληθινό καταστατικό της Χρυσής Αυγής αυτό που έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο

Α1 τμήμα Αρείου Πάγου: Μοναδικό και αληθινό καταστατικό της Χρυσής Αυγής αυτό που έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο

Με την υπ’ αριθ. 65/2014 απόφασή του, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την ένσταση που υποβλήθηκε κατά του συνδυασμού της Χρυσής Αυγής για τις ευρωεκλογές.

Η απόφαση ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα αυτονόητα με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, η αιτιολογία της αποφάσεως αποκτά ιδιαίτερη αξία και αξίζει να μνημονεύσουμε τα κύρια σημεία της.

Κατά πρώτον, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «κρυφού» καταστατικού της Χρυσής Αυγής (βλ. καταστατικό Ψαρρά) και δέχεται ως μοναδικό καταστατικό του κόμματος αυτό που έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο και παραλήφθηκε από την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κουτζαμάνη! Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει: «από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης αποδείχτηκε η σύννομη ίδρυση του εν λόγω πολιτικού κόμματος με επίδοση της από 14-02-1983 δήλωσης του αρχηγού του, Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου…καθώς επίσης με την νομότυπη γνωστοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του ονόματος, του εμβλήματος, της έδρας και του καταστατικού του.»

Κατά δεύτερον, λύνει οριστικά το ζήτημα της επιρροής που μπορεί να ασκήσουν οι εκκρεμείς (και άδικες) ποινικές διώξεις σε βάρος του Αρχηγού και των Βουλευτών του Κινήματός μας. Ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ότι άρση της εκλογιμότητας επέρχεται μόνο με αμετάκλητη ποινική καταδίκη. Ειδικότερα: «Οι σχετικές αιτιάσεις της ένστασης (για παράνομη δράση του κόμματος της Χρυσής Αυγής κατά τα έτη 2010-2013, για άσκηση ποινικών διώξεων κακουργηματικής και πλημμεληματικής μορφής κατά πολιτικού αρχηγού αυτού και βουλευτών του…) δεν αναιρούν την προαναφερόμενη παραδοχή ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θέτει η συνταγματική έννομη τάξη και η κείμενη νομοθεσία για τη συμμετοχή στις επερχόμενες ευρωεκλογές των υποψηφίων που προτάθηκαν από το εν λόγω πολιτικό κόμμα. Μόνη η άσκηση ποινικών διώξεων για εγκληματικές πράξεις, χωρίς αμετάκλητη ποινική καταδίκη και συνακόλουθη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, δεν συνεπάγεται άρση της εκλογιμότητας του εμπλεκόμενου προσώπου και δεν θίγει τη νομική θέση και τη θεσμική δράση του πολιτικού κόμματος…»

Τέλος, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου παίρνει θέση στο ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με το αν υπάρχει δυνατότητα να επιβληθούν κυρώσεις σε ένα κόμμα με βάση τη ρήτρα του άρθρου 29 παρ. 1 του Συντάγματος. Επισημαίνει λοιπόν, ότι μοναδικό κριτήριο για να επιτραπεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές είναι η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπει η εκλογική νομοθεσία. Το άρθρο 29 παρ. 1 είναι ατελής διάταξη και επομένως δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη άλλου είδους αξιολογήσεις ή περιορισμοί σχετικά με την νομιμότητα ή όχι της λειτουργίας ενός κόμματος.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν θέτει κανενός είδους περιορισμό στην ιδεολογία που μπορεί να πρεσβεύει ένα κόμμα: «Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, ο οποίος, με το άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α΄Σ., ανήγαγε σε συνταγματικό θεσμό τα πολιτικά κόμματα και κατοχύρωσε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών για ίδρυση και συμμετοχή σ’ αυτά, απέφυγε σε όλα τα στάδια θέσπισης και τροποποίησης των αντίστοιχων διατάξεων (νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, συζητήσεις στο Κοινοβούλιο) να διαλάβει επιφύλαξη νόμου και οποιονδήποτε ιδεολογικό ή άλλον περιορισμό, πέραν της θεσπιζόμενης υποχρέωσης η οργάνωση και η δράση τους να υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ώστε να αποτραπεί κάθε επέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία τους, με νόμο ή δικαστική απόφαση. Τέτοια δε ανεπίτρεπτη επέμβαση θα ήταν και η δικαστική απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές πολιτικού κόμματος και των υποψηφίων του εκλογικού του συνδυασμού για άλλον λόγο, εκτός από τη μη τήρηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, που τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για τη διενέργεια των εκλογών και την εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και την επιτέλεση της συνταγματικής αποστολής τους.»

Το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε είναι ότι ευχόμαστε περαστικά σε όλα εκείνα τα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας που ισχυρίζονταν ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές!

Διαβάστε περισσότερα: