Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ενημέρωση εκλογικών αντιπροσώπων της Ελληνικής Αυγής στην Θεσσαλονίκη,από μέλη της Κ.Ε.Δ. - Δευτέρα 12 Μαΐου στις 19:00

Ενημέρωση εκλογικών αντιπροσώπων στην Θεσσαλονίκη - Δευτέρα 12 Μαΐου στις 19:00