Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Γενικές Αρχές Ποινικού ΔικαίουΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(κάποιου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΜΑ 1.
(Α’ Περίπτωση) Ο Α κατά την διάρκεια λογομαχίας και συμπλοκής η οποία έλαβε χώρα μεταμεσονύκτιες ώρες για αδιευκρίνιστους λόγους και αιτίες, μαχαιρώνει τον Β επιφέροντας την θανάτωση αυτού.
Ο Α τρομοκρατημένος καθώς συνειδητοποίησε την πράξη του, τηλεφωνεί τον γνωστό του Γ για να τον ενημερώσει και να ζητήσει βοήθεια. Ο Γ τηλεφωνεί τον Δ (οι οποίοι Γ και Δ εκείνη την ώρα βρισκόταν στις οικίες τους) για τον ίδιο λόγο. Ο Α επίσης τηλεφωνεί και στα κεντρικά γραφεία της μεγάλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών όπου εργάζεται για τους ίδιους λόγους. Το ίδιο πράττουν και οι Γ και Δ οι οποίοι επίσης εργάζονται στην ίδια μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών. Ο Ζ ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μεγάλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών και εργοδότης των ανωτέρω Α, Γ και Δ (το δε τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας είναι στο όνομά του), δεν ενημερώνεται σχετικά με το συμβάν παρά μόνο την επόμενη ημέρα από την τηλεόραση και τις εφημερίδες.
Ο Α, ο Γ, ο Δ και ο Ζ συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται με την κατηγορία της σύστασης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, στα πλαίσια λειτουργίας της οποίας διεπράχθη από τον Α και η θανάτωση του Β.
(Β’ Περίπτωση) Μετά από λίγες ημέρες, σε μια άλλη μεγάλη μητρική εταιρία παροχής υπηρεσιών (άμεσα ανταγωνιστικής της εταιρίας της περίπτωσης Α’)  η οποία διατηρεί μια θυγατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης χώρων, η οποία θυγατρική απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, τέσσερις υπάλληλοι αυτής, οι Α, Β, Γ και Δ, συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία διακινούσε παράνομα λαθραίους μετανάστες από τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό αυτής, έναντι σημαντικού οικονομικού οφέλους πολλών χιλιάδων Ευρώ για το κάθε ένα από τα μέλη αυτής της οργάνωσης. Ο Ε, ανώτατος διευθυντικός υπάλληλος της θυγατρικής εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης χώρων και άμεσος προϊστάμενος των συλληφθέντων (το τηλεφωνικό κέντρο της οποίας θυγατρικής εταιρίας είναι στο όνομά του) καθώς και ο ΣΤ, ιδιοκτήτης της μητρικής μεγάλης εταιρίας (το τηλεφωνικό κέντρο της οποίας μητρικής εταιρίας επίσης είναι στο όνομά του) και εργοδότης των Α, Β, Γ, Δ και Ε, πληροφορούνται για το γεγονός αυτό από την τηλεόραση και τις εφημερίδες την επόμενη ημέρα. Αυτοί δεν συλλαμβάνονται, ούτε προφυλακίζονται (σε αντίθεση με την Α’ περίπτωση).

ΕΡΩΤΗΜΑ 1.
Στην περίπτωση Α’, ποιες είναι οι άμεσες ή έμμεσες ενέργειες ή πράξεις των Γ, Δ και Ζ και ποια η σχέση αυτών των ενεργειών ή πράξεων τους με την άδικη πράξη του Α και αντίστοιχα στην περίπτωση Β’ ποιες είναι οι άμεσες ή έμμεσες ενέργειες ή πράξεις των Ε και ΣΤ και ποια η σχέση αυτών των ενεργειών ή πράξεων τους με την άδικη πράξη των Α, Β, Γ και Δ;
ΕΡΩΤΗΜΑ 2.
Ποια θεωρία του Ποινικού Δικαίου εφαρμόστηκε στην περίπτωση Α’ ώστε να συλληφθούν και να προφυλακιστούν οι Γ, Δ και Ζ κατηγορούμενοι και για την άδικη πράξη την οποία διέπραξε ο Α και η οποία θεωρία δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση Β’;
ΕΡΩΤΗΜΑ 3.
Ποιος είναι κατά την κρίση σας ο πραγματικός λόγος της διαφορετικής αντιμετώπισης των δύο περιστατικών;
(Οι σωστές απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα βαθμολογούνται με 2,5 βαθμούς, στο τρίτο ερώτημα με 5 βαθμούς)
Φ.Τ.
Μέλος Κ.Ε.Δ.