Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Κατάρτιση τμημάτων διακοπών έτους 2015


Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

ΠΗΓΗ: Δ.Σ.Θ.