Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Περί "αφομοίωσης"των αλλοφύλων


"Η ίδια η ιδέα της αφομοίωσης είναι ενάντια στην βιολογία. Έχω ήδη αντιπαραβάλλει την εκ φύσεως έννοια του έθνους με την νομικίστικη φαντασίωση. Είναι εξάλλου πάντα η ίδια λογική του οικονομολόγου, που δεν ξέρει τίποτα άλλο εκτός από το χρήμα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι το άτομο δεν έχει φτιαχτεί για να υπηρετεί το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο για να υπηρετεί τον άνθρωπο."
Lapouge, L'Aryen, son rôle social


Ο διάσημος Γάλλος ανθρωπολόγος διαπιστώνει ότι η έννοια της αφομοίωσης είναι ενάντια στην φύση. Βιολογικά δεν μπορεί να γίνει καμία αφομοίωση αλλόφυλων. Η έννοια του έθνους είναι μια φυσική πραγματικότητα, όμως η "αφομοίωση" είναι κάτι το νομικίστικο, που υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Περί αφομοίωσης μιλούν μόνο όσοι βλέπουν τους ανθρώπους
από την οικονομίστικη, υλιστική πλευρά του ζητήματος. Αυτοί που τους βλέπουν σαν απρόσωπους αριθμούς, σαν παραγωγικές μονάδες. Αυτοί που έχουν σαν υπέρτατη αξία το χρήμα. O Lapouge θεωρεί ότι ο άνθρωπος βρίσκεται υπεράνω του χρήματος, το οποίο υπάρχει μόνο για να τον υπηρετεί στις ανώτερες πνευματικές επιδιώξεις του.

Πηγή:ΦΥΛΕΤΙΚΑ