Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 22/02/2016

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02/2016