Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων μέχρι και τη Μ.Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε στην έδρα του Δ.Σ.Α. σήμερα Πέμπτη 14.04.2016 επανεξέτασε το ζήτημα του Ασφαλιστικού και αποφάσισε ομόφωνα: 
α) Την παράταση της πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως και την Μεγάλη Δευτέρα 25.04.2016.
β) Τη σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος το Σάββατο 23.04.2016 στα γραφεία του ΔΣΑ.
 Ισχύει το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια την 14.01.2016 δηλαδή:

-Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
-Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
-Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας (πηγή: dslar.gr)