Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Δ.Σ.Θ της 23ης/05:Επικράτηση Πλαισίου Συνέχισης Αποχής (ΝΑΙ) έως 6/6
Αναλυτικά αποτελέσματα:
Σύνολο Εγγεγραμμένων: 1.142
Ψηφίσαντες: 1.049

ΝΑΙ(Σύνολο): 661
Με αυστηρότερο πλαίσιο:195
Με το ισχύον πλαίσιο: 466

ΟΧΙ:348