Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Παρέμβαση Χρυσής Αυγής στην βουλή για την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για τα δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΘΕΜΑ: «Επιτακτική η ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης για τα δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο» 

Συνεχής πλέον είναι η έκδοση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες δικαιώνουν δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο κυρίως κατά τα έτη 2006-2007 και προσέφυγαν κατά των τραπεζών, αξιώνοντας να συνεχίσουν να πληρώνουν με την ισοτιμία του νομίσματος κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Περίπου  70.000 Έλληνες δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, λόγω της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, έβλεπαν επί έτη οποιαδήποτε καταβολή πραγματοποιούσαν να εξανεμίζεται και το κεφάλαιο του δανείου να αυξάνεται αντί να μειώνεται, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις, κυρίως των δύο τελευταίων ετών, δικαίωσαν τους δανειολήπτες και υποχρέωσαν τις τράπεζες να αξιώνουν τις δανειακές καταβολές με βάση όχι την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά την συναλλαγματική ισοτιμία που υπήρχε κατά τον χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης ή εκταμίευσης του δανείου.   

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις  απαγόρευσαν  στις τράπεζες να διατυπώνουν, να επικαλούνται και να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τους εν λόγω δανειολήπτες τον γενικό όρο σύμφωνα με τον οποίο «η αποπληρωμή του δανείου λαμβάνει χώρα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της καταβολής». Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται στις τράπεζες να καταγγείλουν τις συμβάσεις των δανείων, εάν οι δανειολήπτες καταβάλλουν στο ισόποσό τους σε ευρώ τις τοκοχρεωλυτικές τους δόσεις σε ελβετικό φράγκο, βάσει της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων «κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε ευρώ».

Δεδομένου του ότι πλέον η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων έχει αναγνωρίσει  ως ισοτιμία αποπληρωμής των δανείων σε ελβετικό φράγκο την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, τόσο για τις μελλοντικές καταβολές, όσο και για τις παρελθοντικές, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να προστατευθούν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν σε μία πολύχρονη, επίπονη και δαπανηρή δικαστική διαδικασία μέχρι να δικαιωθούν. 


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1) Προτίθεται η Πολιτεία, εναρμονιζόμενη με την σχετική δικαστηριακή νομολογία, να προβεί σε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση ώστε άπαντες οι δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο να δύνανται να καταβάλουν τις δόσεις τους στην συναλλαγματική ισοτιμία του χρόνου εκταμίευσης του δανείου και όχι στην τρέχουσα; 
2) Πρόκειται επιπλέον να νομοθετηθεί η υποχρέωση των τραπεζών να επιστρέψουν στους ως άνω δανειολήπτες τα ποσά που καταχρηστικά και αχρεωστήτως έχουν εισπράξει επιπλέον λόγω της διαφοράς συναλλαγματικής ισοτιμίας; 


Αθήνα, 16/06/2016

Ο ερωτών Βουλευτής
Ιωάννης Λαγός
Βουλευτής Β’ Πειραιώς
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα: