Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Δικηγορικά Νέα

Αλλαγή ιστοσελίδας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

 

 

 Η νέα ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικειίου Θεσσαλονίκης στο εξής λειτουργεί  στην ακόλουθη διεύθυνση :

www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe