Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση (14-06-2016)
Οι ανακοπές κατά μη πιστωτικών τίτλων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) Πινάκιο Γ' που δικάζονται κάθε μήνα  την 1η Τρίτη και την 3η Τρίτη , εφεξής θα δικάζονται στις 11.00 αντί στις 10.00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ 340  ,προκειμένου να είναι δυνατή η ηχογράφηση ,λόγω έλλειψης ακροατηρίων