Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Αλλαγές στη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης από 5-9-2016 έως 9-9-2016
Αλλαγές στη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης από 5-9-2016 έως 9-9-2016
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ