Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης -Ανακοίνωση

Επαπροσδιορισμός αιτήσεων του Ν.3869/2010 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ