Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση Δ.Σ.Θ: Εφαρμογή από 23/01/2017 της διάταξης για παράβολα αναβολής