Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Κίνηση Εθνικιστών Δικηγόρων: Ανέξοδος και χωρίς κόστος πλέον ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων


Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4446/2016 , ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων ρύθμισε και θέματα παραβόλων και τελών στις ποινικές δίκες , προστέθηκαν και τα λεγόμενα «ρατσιστικά εγκλήματα» μεταξύ των  αδικημάτων για τα οποία ο παθών απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου προκειμένου να καταθέσει έγκληση.


 Σημειωτέον ότι η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 46  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , όπως ίσχυε έως τώρα , προέβλεπε (και ορθώς) ότι δεν απαιτείται να καταβληθεί παράβολο προκειμένου να υποβληθεί έγκληση για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ,της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας και αδικήματα τελούμενα κατά δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

Πλέον όμως ,με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν. 4446/2016 , τροποποιήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προστέθηκαν στις ως άνω κατηγορίες αδικημάτων και τα λεγόμενα «ρατσιστικά» εγκλήματα ,δηλαδή «τα  εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων των άρθρων  81Α και 361Β του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης» , σύμφωνα με την νέα διατύπωση της διάταξης. 

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Ότι ο Έλληνας , αν θέλει να υποβάλει έγκληση για οποιαδήποτε αδίκημα έχει τελεστεί εις βάρος του από τον οποιονδήποτε δράστη ,υποχρεούται στην καταβολή παραβόλου. Αντίθετα , οποιοσδήποτε αλλοδαπός θα ισχυρίζεται στο εξής ότι έπεσε θύμα ρατσισμού ή διακρίσεων, θα μπορεί ελεύθερα και ατελώς , χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για τον ίδιο ,να μηνύσει τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη.

Η συγκεκριμένη διάταξη ,η οποία υπερψηφίστηκε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του λεγόμενου "συνταγματικού" τόξου ,αποτελεί τον ορισμό της ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά των Ελλήνων πολιτών    . Πρόκειται για ξεκάθαρο ρατσισμό κατά των Ελλήνων , εισάγοντας σαφή διάκριση εις βάρος των συμπατριωτών μας και υπέρ των αλλοδαπών οι οποίοι διαβιούν είτε νόμιμα είτε παράνομα στην πατρίδα μας. 

Πλέον ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων θα μπορεί να ασκείται ανέξοδα και χωρίς κόστος από τον οποιονδήποτε λαθροεισβολέα προσδοκά να κερδίσει είτε την παραμονή του στην Ελλάδα είτε  εύσημα «αντιρατσιστικού αγώνα» είτε να αποκομίσει οποιοδήποτε άλλο όφελος ,την ίδια στιγμή που το κόστος προσφυγής στην Δικαιοσύνη έχει καταστήσει απαγορευτική για την πλειοψηφία των Ελλήνων συμπατριωτών μας την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός τους για δικαστική προστασία.