Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


Η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων έτους 2016 παρατείνεται έως την 31η -03-2017