Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Παρέμβαση της Χρυσής Αυγής για την διασφάλιση των συμφερόντων των τελούντων υπό δικαστική συμπαράσταση ανηλίκωνΗ Χρυσή Αυγή , και με το κοινοβουλευτικό της έργο  , πρωτοστατεί  στην ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων και κυρίως στην προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες πολιτών λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων ,αβλεψίας αλλά και ανικανότητας των "υπευθύνων".

Στην προκειμένη περίπτωση αναδείχθηκε με ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό το θέμα της κατάσχεσης αναπηρικών επιδομάτων ανηλίκων τελούντων υπό δικαστική συμπαράσταση ,λόγω χρεών του δικαστικού συμπαραστάτη.

Ακουλουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση εγκυκλίου για την διασφάλιση των συμφερόντων παιδιών που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση».


Η σωματική και διανοητική κατάσταση  ενός ενήλικου ή ανηλίκου φυσικού προσώπου ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή να αναιρεί ολικά ή  μερικά την πραγματική του δυνατότητα να μεριμνά το ίδιο για τις υποθέσεις του και να προστατεύει τα έννομα συμφέροντά του, όπως όταν το πρόσωπο πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή είναι σωματικά ανάπηρο, καθώς και όταν το άτομο εκθέτει σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, καθώς και τους ανιόντες και τους κατιόντες του λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού. Προκειμένου λοιπόν να προστατευθούν αυτά τα άτομα, καθιερώθηκε ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης.

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του θεσμού της Δικαστικής συμπαράστασης ακρογωνιαίος λίθος του δικαίου αυτής είναι όχι μόνο η προστασία της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του πάσχοντος και η εξασφάλιση της αυτοδιαθέσεως του τελευταίου, αλλά κυρίως η εξασφάλιση των συμφερόντων αυτού.

Ειδικότερα η δικαστική συμπαράσταση δεν επιβάλλεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να προστατεύσει τους πάσχοντες. Επομένως, το αληθινό συμφέρον (περιουσιακό ή ηθικό) του συμπαραστατέου πρέπει να αποτελέσει το γνώμονα όλων των ενεργειών που κατατείνουν στην εξυπηρέτηση του, γεγονός που καταγράφεται στη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 1684 ΑΚ: «Όλες οι πράξεις … πρέπει να αποβλέπουν στο συμφέρον του συμπαραστατουμένου…».

Παρόλο όμως που ο νομοθέτης προσπαθεί να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ατόμων και κυρίως των παιδιών που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, η οποία εκφράστηκε από την  Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, το γεγονός της μη υπάρξεως σχετικής εγκυκλίου για το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου λαμβάνουν το επίδομα  οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Συγκεκριμένα με βάση καταγγελία γονέως του Νομού Καρδίτσας έγινε κατάσχεση του επιδόματος αναπηρίας από τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Πρόκειται για γονέα τέκνου με βαρύτατη αναπηρία , που παρόλο που αναγράφεται ως συν δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό , εντούτοις είδε έκπληκτος να κατάσχεται το επίδομα αναπηρίας του παιδιού του για χρέη προς το δημόσιο που είχε ο ίδιος.

Ανέκυψε λοιπόν το ζήτημα περί ακατάσχετου λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α υποπαρ. 4, του άρθρου 3, του Ν.4254 και της εγκυκλίου ΠΟΛ 1109/2014, παρ. 4.

Αναλυτικότερα, παρότι ο νομοθέτης, ορθώς προβλέπει ιδιαίτερη προστασία για το ακατάσχετο ενός και μόνο λογαριασμού, σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει την ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων τραπεζικού λογαριασμού παιδιών με βαριές αναπηρίες, που εμπίπτουν στο καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγκαστικά αναγράφεται ως συνδικαιούχος ένας εκ των δύο γονέων, λόγω της αδυναμίας αυτοεκπροσώπισης του παιδιού και προκειμένου τα ποσά των επιδομάτων να χρησιμοποιούνται προς όφελος του παιδιού.

Η αβλεψία των υπευθύνων, οι οποίοι δεν φρόντισαν να συμπεριλάβουν την εξαίρεση των ως άνω περιπτώσεων, λόγω του αναγκαστικού χαρακτήρα, ο οποίος άμεσα συνδέεται με το καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης και της βαριάς αναπηρίας του παιδιού – δικαιούχου, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, τόσο ως προς την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, όσο και ως προς την κάλυψη των ζητημάτων υγείας του παιδιού, καθώς τα εν λόγω επιδόματα δίδονται για την κάλυψη κοστών που αφορούν την υγεία και την αναπηρία των δικαιούχων.

Ερωτάται  ο Αρμόδιος Υπουργός:

Το αρμόδιο Υπουργείο θα εκδώσει άμεσα την  απαραίτητη σχετική εγκύκλιο για το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού , μέσω του οποίου λαμβάνουν το επίδομα οι οικογένειες ενηλίκων ή ανηλίκων που τελούν ,για οποιονδήποτε λόγο,  υπό δικαστική συμπαράσταση;     
                                                                         
Αθήνα,  11/03/2017

Ο ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Βουλευτής Μαγνησίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ