Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Περί μιας Ελληνικής Παιδείας και Εθνοκεντρικής Εκπαιδεύσεως


Η Παιδεία είναι ένας χώρος πάνω στον οποίο έχει κυριολεκτικώς ασελγήσει το πολιτικό σύστημα, με καταλυτικό αντίκτυπο στη διάπλαση της πολιτικο-κοινωνικής προσωπικότητας των παιδιών,  χρησιμοποιώντας την ως μέσο χειραγωγήσεώς τους και διαμορφώσεως ενός συγκεκριμένου τύπου πολίτη, πλήρως εναρμονισμένου με τo πρότυπo του μοντέλου της πολυπολιτισμικότητας και των επιταγών της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποιήσεως. 


Για το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα – Χρυσή Αυγή, καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα ολικής ανασυνθέσεως του κεντρικού χαρακτήρα της καθώς και αναπλάσεως της εθνικής της αποστολής. Λαμβανομένης υπόψη της χαρακτηριστικής φράσεως του Αριστοτέλους ότι «πρέπει να έχουμε διαπαιδαγωγηθεί από την πιο μικρή ηλικία… αυτή είναι η σωστή παιδεία.”, καθίστανται ευνόητοι και ιδιαιτέρως εμφανείς οι λόγοι της μανίας και της μαζικής προσπάθειας των ιθυνόντων νόων των καθεστωτικών δυνάμεων να υπονομεύσουν και εντέλει να εξαλείψουν την Εθνική Παιδεία.

Ταυτοχρόνως, όλα αυτά τα έτη της μεταπολιτεύσεως διεξήχθη μεθοδικώς μια προσπάθεια εμφιλοχωρήσεως, μέσα στο χώρο της Παιδείας και της Εκπαιδεύσεως, ατόμων έμπλεων ιδεοληπτικών εμμονών και έμφορτων αναχρονιστικών αντιλήψεων αντεθνικού προσήμου με στόχο να ενσταλάξουν τα παρωχημένα εθνοδιαβρωτικά τους ιδεολογήματα στις νέες γενεές Ελλήνων, εισάγοντας έτσι μια μορφή πολιτικού και κοινωνικού γενιτσαρισμού. Στόχος λοιπόν κατέστη η συγκρότηση μιας μάζας νέων πολιτών, στερουμένης αντιληπτικής - κριτικής ικανότητας και ρημαγμένης εθνικής συνειδήσεως, ικανής μόνο να αποστηθίζει τις  τάσεις και τη θεωρητικολογία της μόνης αποδεκτής κυριαρχούσας «ιδεολογίας» της πολιτικής ορθότητας. Πολύ περισσότερο ο στόχος ανάγεται σε μια επιχείρηση μαζικής εδραιώσεως των ισοπεδωτικών δογμάτων και τρόπου σκέψεως με τέτοιο τρόπο ώστε να συνθλίβεται, να καταστέλλεται και να εξουδετερώνεται άμεσα κάθε ικμάδα που εκδηλώνεται λόγω των υγειών ενστίκτων της νιότης.

Η Παιδεία είναι ο μοχλός διατηρήσεως της υπάρξεως του Έθνους, καθώς η ποιότητά της προεξοφλεί το επίπεδο και το ήθος των πολιτών του Λαού αυτού. Για αυτόν το βασικό λόγο λοιπόν, η Παιδεία πρέπει να προάγει τις αιώνιες διαχρονικές Αξίες του Ελληνισμού και να εδράζεται πάνω στο άρμα της Ελληνικής Παραδόσεως. Η Παιδεία λοιπόν, έχει καταλήξει να αποτελεί ένα πεδίο εκτονώσεως των θεωρητικών της παγκοσμιοποιήσεως, διότι ακριβώς μέσα από εκεί υπονομεύεται και αποδομείται το Έθνος. Ο δε καθοριστικός ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος συνίσταται σε αυτόν του καθοδηγητή του μαθητή και του «οικοδόμου» της κριτικής του σκέψεως, έχει εκπέσει σε αυτόν του απλού «διεκπεραιωτή» και «εφαρμοστή» της υποδεικνυόμενης σχολικής ύλης. Με λίγα λόγια, ο ρόλος του έχει απονευρωθεί πλήρως. Προϋπόθεση λοιπόν για την γενική ανασύνθεση του εθνοκεντρικού χαρακτήρα της Παιδείας και για την Επανελλήνιση είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του,  ο οποίος είναι καταλύτης στην ηθική διάπλαση της προσωπικότητας των νέων. Αρχικώς πρέπει να εξυγιανθεί ο Δημόσιος χαρακτήρας της Εκπαιδεύσεως και να επαναπροοσδιορισθεί η εθνοκοινωνική της αποστολή.

Περί μαθημάτων ο λόγος

Είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας. Η Ελληνική μαθητιώσα Νεολαία πρέπει να αποκτήσει σωστές ηθικές βάσεις και να αναπτύξει το αξιακό της σύστημα, μέσω της εμβαθύνσεως στην πλούσια αρχαία ελληνική Γραμματεία και στον Ελληνικό Πολιτισμό. Συγκεκριμένα η Ιστορία, η οποία (πρέπει να) αποτελεί την κορωνίδα των μαθημάτων, ως κύριος όρος αποκτήσεως και αναπτύξεως της Εθνικής Συνειδήσεως και  ηθικών αρχών, εμπίπτει αποκλειστικώς στο γνωστικό αντικείμενο των φιλολόγων και δεν δύναται να διδάσκεται από άλλες ειδικότητες. Το αποτέλεσμα από αυτήν την ατελέσφορη αλλά και επιζήμια τακτική είναι η αποστροφή της μαθητιώσας νεολαίας για την Ιστορία, οπότε συνεπώς οδηγούμαστε αναποδράστως στην απαξίωση και φθορά της Εθνικής Μνήμης και Συνειδήσεως.

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να αποσυρθούν τα σχολικά βιβλία Ιστορίας τα οποία βρίθουν αντεθνικής προπαγανδίσεως και ψευδών και ανιστόρητων αναφορών στο πλαίσιο της «αναθεωρητικής τάσεως» και της «ελληνοτουρκικής φιλίας». Η εφαρμογή του Συντάγματος που ορθώς επιβάλλει ως ρόλο της Παιδείας την καλλιέργεια της Εθνικής και Θρησκευτικής Συνειδήσεως δεν μπορεί να αποτελεί κενό γράμμα.

Επίσης πρέπει να αποκατασταθεί η Ορθόδοξη κατεύθυνση των Θρησκευτικών και να αφαιρεθούν όλες οι νεοεπιβληθείσες αντεθνικές αναφορές παγκοσμιοποιητικού προσήμου. Αποκατατάσταση του Ορθόδοξου προσανατολισμού του μαθήματος και απεμπόληση της φθοροποιού κατηχήσεως περί «πανθρησκείας» και «θρησκευτικού συγκριτισμού». Αναβάθμιση του κύρους των Αρχαίων Ελληνικών, μέσω της διδασκαλίας τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Για μια Εθνική διακυβέρνηση, το ζήτημα της Παιδείας τοποθετείται στην ύπατη βαθμίδα των προτεραιοτήτων της. Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στην πλήρη ανασύνθεσή της με γνώμονα την διαφύλαξη της Ελληνικής Συνειδήσεως και την προάσπιση της Εθνικής Ταυτότητας. Μόνο μέσω της σφυρηλατήσεως ισχυρού εθνικού φρονήματος και αναπτύξεως του αισθήματος αλληλεγγύης για τον Έλληνα συμπολίτη, δύναται να επέλθει η ζητούμενη και άκρως αναγκαία πνευματική ανάταση του Λαού.

Για μια Παιδεία Εθνική. Για την ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ.

Γεώργιος Σύρος


Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com