Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΗ Κίνηση Εθνικιστών Δικηγόρων  με επιστολή που απέστειλε  προς τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ,  ζητά να υπάρξει απόφαση για επίσημη συμμετοχή του Δ.Σ.Θ. στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, να κληθούν οι   Δικηγόροι Θεσσαλονίκης να προσέλθουν μαζικά σε αυτό και να εγκριθεί ψήφισμα διά του οποίου να διακηρυχθεί ότι η θέση του Δ.Σ.Θ στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ταυτίζεται με την μόνη εθνικά αποδεκτή λύση , η οποία είναι να μην υπάρχει με κανέναν τρόπο ο όρος "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στην ονομασία του κράτους αυτού.

             Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και ιδίως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Μακεδονίας , πέρα από την εξυπηρέτηση των ζητημάτων του δικηγορικού σώματος , οφείλουν να πρωτοστατούν και στους εθνικούς αγώνες. Εναπόκειται πλέον στα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης , αλλά και των υπολοίπων Δικηγορικών Συλλόγων ανά την επικράτεια ,να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων.


            Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής και του προτεινόμενου ψηφίσματος που απεστάλη από την Κίνηση Εθνικιστών Δικηγόρων στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: