ΚΩΔΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
                  2. "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Δ.Σ.Α.


ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


ΛΟΙΠΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΤΛ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΤΛ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΠ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 792/1978