ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙΣτην ιστοσελίδα παραπομπής (Εθνικό Τυπογραφείο, Νόμοι και Διατάγματα) πατάτε την "Αναζήτηση" της ενότητας "Ετήσιο Ευρετήριο" στα δεξιά της ιστοσελίδας
Νόμος 4333
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 - 11.07.2015 στις 11.07.2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ESM)

Νόμος 4332
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 - 09.07.2015 στις 09.07.2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν, 4251/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/98/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ 2014/36/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Νόμος 4331  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 02.07.2015 στις 02.07.2015 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ), ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.), ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4330  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 - 16.06.2015 στις 16.06.2015 Ν.4330 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Νόμος 4329 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53 - 02.06.2015 στις 02.06.2015 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4328 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 51 - 14.05.2015 στις 14.05.2015 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» (Α' 35) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4327 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50 - 14.05.2015 στις 14.05.2015 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4326 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49 - 13.05.2015 στις 13.05.2015 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 4325 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47 - 11.05.2015 στις 11.05.2015 
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Νόμος 4324 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 44 - 29.04.2015 στις 29.04.2015 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Νόμος 4323 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 - 27.04.2015 στις 27.04.2015 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Α '41)


Νόμος 4322 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 - 27.04.2015 στις 27.04.2015 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Γ' ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Νόμος 4321 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32 - 21.03.2015 στις 21.03.2015 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.


Νόμος 4320 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 19.03.2015 στις 19.03.2015 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ