Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Νέα και ειδήσεις τα οποία αφορούν στους 'Ελληνες δικηγόρους.

      Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προτίμησης-εξαίρεσης (ΜΟΝΟ για όσους ΔΕΝ έχουν υποβάλλει έντυπη) για το διορισμό ως δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές 2014

      Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προτίμησης-εξαίρεσης για το διορισμό ως δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές 2014 θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας


      Οι κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε είναι οι ίδοι που χρησιμοποιείτε για την σύνδεση στον "Ισοκράτη".
Παρόλα αυτά θα σταλθεί ενημερωτικό email σ' όλα τα μέλη του συλλόγου μας με αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ εγγράφως ή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.