Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Κτηματολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νόμου Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998.


Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

ΠΗΓΗ: Δ.Σ.Θ.