Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Δημοσίευση νέου νόμου
     Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 59/16 Ιουνίου 2015 ο με αριθμό 4330/2015 νέος νόμος με τίτλο "Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις".


Περισσότερα εδώ