Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Συνέχιση της αποχής έως και την 8-2-2016 αποφάσισε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε στην Αθήνα την 30η .01.2016 , επανεξέτασε το θέμα του Ασφαλιστικού και αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των δικηγορικών κινητοποιήσεων με πανελλαδική αποχή διάρκειας έως και τη Δευτέρα 08.02.2016.
Η κατάσταση θα επανεξετασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή στις 05.02.2016.