Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Κ.Ε.Δ)

 ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Του Αθανάσιου Χατζηβασιλείου, Δικηγόρου , προέδρου Κ.Ε.Δ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Η γενική αρχή της τιμητικής πράξεως της ταφής των αγνώστων πεσόντων ανάγεται στους Ηθικούς Νόμους και τα Πάτρια Έθιμα των αρχαίων ελληνικών πόλεων.
Στους πεσόντες στον πόλεμο οι Αθηναίοι απέδιδαν μεγάλες τιμές. Η ταφή των ηρώων εγίνετο δημοσία δαπάνη.
«Εν δε τω αυτώ χειμώνι Αθηναίοι τω πατρίω νόμω χρεωμένοι δημοσία ταφής εποιήσαντο των εν τώδε τω πολέμω πρώτων αποθανόντων τρόπω τοιώδε» (Θουκυδίδης).
Οι οικογένειές τους περιθάλπονταν και τα παιδιά τους ανατρέφονταν μέχρι την εφηβεία τους από την πόλη.
«τα δε αυτών τους παίδας το από τούδε δημοσία η πόλις μέχρι ήβης θρέψει, ωφέλιμον στέφανον τοίσδε τε και τοις λειπομένοις των τοιώνδε αγώνων  προτιθείσα». (Θουκυδίδης 2.46.1).
Επιπλέον, επέλεγαν ένα ρήτορα για να εκφωνήσει τον επιτάφιο λόγο, όπως και στο απόσπασμα του Θουκυδίδη, στο οποίο ο επιτάφιος λόγος εκφωνείται από τον Περικλή.
Προκύπτει επομένως η τεράστια σπουδαιότης την οποία απέδιδαν οι πρόγονοί μας στην ταφή γενικότερα και φυσικά θεωρούσαν πολύ βαρύ πλήγμα  την στέρησή της.
«κακός κακώς άθαπτος εκπέσει χθόνος». (Σοφοκλής, Αίας στιχ. 1177).
Τόσο ο Ευριπίδης όσο και ο Χαρίτωνας χαρακτηρίζουν το έθιμο της ταφής των αφανών ως Ελληνικό Νόμο.
«Έλλησιν εστί νόμος, ος αν πόντωι θάνης…» (Ευριπίδης, Ελένη, στιχ, 1239-1246).
«Θάπτε με, ότι τάχιστα πύλας Αϊδαυ περήσω και γαρ ει μη το σώμα εύρηται του δυστυχούς αλλά νόμος ούτος αρχαίος Ελλήνων, ώστε κι τους αφανείς τάφοις κοσμείν». ( Χαρίτων 4.1.3.)
Σε απόδοση λοιπόν τιμής υπέρ των αρανών πολεμιστών έφεραν μαζί με τις λάρνακες που περιείχαν τα οστά των πολεμιστών και μία στρωμένη-πλην κενή –κλίνη.


Με τον τρόπο αυτό τελούσαν απομιμητική πράξη ταφής και υλική εκδήλωση της τιμής και του αθάνατου επαίνου της πόλεως. Επίσης, διατελούσαν και ένα στοργικό καθήκον προς τους πλησιέστερους πενθούντες συγγενείς, δείχνοντας ότι η Πατρίδα σέβεται εξίσου την μνήμη των δικών τους.
                     Με την ίδια επομένως λογική και από την ίδια ηθική αφετηρία προήλθε η ιδέα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.
Στα νεότερα χρόνια αναπτύχθηκε σε πολλά κράτη η πρακτική της υπάρξεως ενός συμβολικού μνημείου, το οποίο να αντιπροσωπεύει τον πολεμικό τάφο των αγνώστων στρατιωτών.
Είναι πιθανό το πρώτο δείγμα τέτοιου μνημείου να υπήρξε το Landsolaten του πρώτου πολέμου στο Scleswig, στην Fredericia της Δανίας, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1849. Άλλο πρώιμο δείγμα είναι το μνημείο του 1866, το οποίο είναι αφιερωμένο στον άγνωστο θανόντα του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το πρώτο μνημείο του είδους, αφιερωμένο στους άγνωστους πεσόντες του αγώνα του 1821, για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποφάσισε να ιδρύσει ο Δήμος Ερμουπόλεως Σύρου τον Ιανουάριο του 1858. Η εκτέλεση του έργου έγινε το 1889 σε σχέδια του Γ. Βιτάλη.
Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα αποφάσισε την ανέγερση Εθνικού Μνημείου Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣτις αρχές του 1926 αποφασίστηκε από τον Υπουργό Στρατιωτικών Θεόδωρο Πάγκαλο η κατασκευή μνημείου υπέρ του αγνώστου στρατιώτη. Στις 3 Μαρτίου του 1926 ο Υπουργός δημοσιεύει στην εφημερίδα «ΕΣΠΕΡΑΣ»προκήρυξη διαγωνισμού «μεταξύ Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Γλυπτών και Ζωγράφων δια την υποβολήν μελέτης ανεγέρσεως τάφου Αγνώστου Στρατιώτου εις την έμπροσθεν των Παλαιών Ανακτόρων Πλατείαν, καταλλήλος προς τούτο διαρρυθμιζομένην». Η προκήρυξη του διαγωνισμού εμφανίζεται στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως της 28ης Φεβρουαρίου 1926 και υπογράφεται από τον Υφυπουργό Στρατιωτικών Κ. Νίδερ.

Την 9η Οκτωβρίου του 1926 το Υπουργείο Στρατιωτικών με την υπ’ αριθμόν 319168 διαταγή ενέκρινε και βράβευσε με το πρώτο βραβείο την κατά πλειοψηφία καλύτερη μελέτη του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ο οποίος την υπέβαλε με το ψευδώνυμο «ΣΚΡΑ».

Στις 30 Ιουνίου του 1928 δημοσιεύεται Νομοθετικό Διάταγμα «περί εκτελέσεως μνημείου Αγνώστου Στρατιώτου και των συναφών χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών εν τη πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων» με το οποίο και εγκρίνεται η κατασκευή του μνημείου και η τοποθέτησή του στην πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων σύμφωνα με τα σχέδια του Αρχιτέκτονα Λαζαρίδη.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣΟ Στρατηγός και αργότερα Δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος σχεδίαζε να τοποθετήσει το μνημείο μπροστά από τα Παλαιά Ανάκτορα και να  στεγάσει σε αυτά το Υπουργείο Στρατιωτικών.

Μετά από έντονες αντιδράσεις από αρχιτέκτονες το ζήτημα μεταφέρεται στη Ζ’ Συνεδρίαση  της Βουλής ( 12 Ιουλίου 1929), όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ως Πρωθυπουργός, παρά τις διαφωνίες πολλών καλλιτεχνών και πολιτικών στελεχών και μετά την παρέμβαση του Υφυπουργού Συγκοινωνίας Β. Καραπαναγιώτη, που χρησιμοποίησε το παράδειγμα του μνημείου της Γαλλίας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Παρισιού, αποφασίζει τελεσίδικα ότι η καταλληλότερη θέση είναι αυτή που είχε προταθεί εξαρχής δεδομένου ότι το Σύνταγμα ορίζει την καθολική στράτευση των ανδρών, δηλαδή το καθήκον τους να πεθάνουν για την υπεράσπιση της πατρίδας.  Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗΣτην όγδοη συνεδρίαση στις 17 Δεκεμβρίου 1930 η επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση, αυτή του «οπλίτη εκτάδην κειμένου», την οποία χαρακτήρισε περισσότερο ταιριαστή, επειδή προσδίδει ηρεμία και απλότητα. Κατά συνέπεια, ο γλύπτης Θωμόπουλος αντικαταστάθηκε από τον γλλύπτη Φωκίωνα Ρώκ. Είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Γαλλία και είχε αναλάβει τη θέση του εφόρου της Συλλογής Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών όπου και δίδασκε πλαστική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το έργο είναι ουσιαστικά ένα ανάλημμα σχήματος Π από λαξευμένους πωρόλιθους μεγάλων διαστάσεων. Το γλυπτό βρίσκεται στο βάθος και κεντρικά του όλου έργου. Δεξιά και αριστερά του υπάρχουν δύο μεγάλες πλευρικές κλίμακες. Στο κέντρο ημικυκλίου, το οποίο είναι ανυψωμένο από το γύρω πλακόστρωτο, υπάρχει ένας κενός τάφος («κλίνη κενή»). Σε διάφορα σημεία των τοίχων υπάρχουν τοποθετημένες 16 ορειχάλκινες ασπίδες που εξυμνούν τη θυσία και την ανδρεία (πολεμικός σταυρός, τριήρης, βους κλπ.).ΤΟ ΓΛΥΠΤΟΟ θεατής έχει την εντύπωση ότι ο καλλιτέχνης αποδίδει τον άγνωστο στρατιώτη όχι νεκρό αλλά ζωντανό να αναπαύεται και έτοιμο να σηκωθεί και να αντιμετωπίσει τον εχθρό.

Το έργο θεωρείται ότι είναι εμπνευσμένο από τα αρχαϊκά αγάλματα των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα.  

           

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Δημοσκοπήσεις με … σκοπό...
Δημοσκοπήσεις με … σκοπό...

Άλλη μια δημοσκόπηση σχετικά με τις εκλογικές προθέσεις αλλά και τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Λαού σχετικά με την πορεία της χώρας, είδε το φως της δημοσιότητας την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.
Τον Οκτώβριο του 2012 ο τοπικός «πρωθ-υπάλληλος» των διεθνών κέντρων εξουσίας, ψευδόμενος για άλλη μια φορά, δήλωσε πως τα ταμειακά αποθεματικά της χώρας αρκούσαν μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2012 και πως εάν δεν εκταμιευόταν η επόμενη δόση θα … χρεοκοπούσαμε (http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=181332&catID=1).
Πράγματι, τον Δεκέμβριο του 2012 ο «πρωθ-υπάλληλος», εκτελώντας τις εντολές του, δέσμευσε ακόμη περισσότερο τον Ελληνικό Λαό με την υπογραφή «μνημονιακών υποχρεώσεων», ώστε να εκταμιευτεί μέχρι και τον Μάρτιο του 2013 η περίφημη δόση του ποσού των 52,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ (http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=488474). Φυσικά, από όλο αυτό το τεράστιο ποσό, μόνο ελάχιστα ψίχουλα θα κατέληγαν στον Ελληνικό Λαό (http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/432087/pou-tha-pane-ta-315-dis-euro-tis-dosis/).
Από εκείνη την χρονική στιγμή λοιπόν, έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο, έχει αποκαλυφθεί μια από τις στρατηγικές του σάπιου ανθελληνικού συστήματος. Ενώ, δυστυχώς, δεν διανύουμε προεκλογική περίοδο καθώς έχουν παρέλθει μόλις δέκα μήνες από τον Ιούνιο του 2012, εντούτοις τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, σε όλο το εύρος τους, διαρκώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνουν σε δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2012 έχουν δει το φως της δημοσιότητας περίπου πενήντα !!!!! δημοσκοπήσεις.
Εύλογα προκύπτει, σε όσους βεβαίως έχουν την σχετική ικανότητα της σκέψης, το ερώτημα για ποιόν λόγο άραγε να συμβαίνει αυτό ; Για ποιον λόγο άραγε ακολουθείται αυτή η τακτική από τα στρατευμένα μέσα του συστήματος ; Γιατί κάθε «τρεις και πέντε» μας πιπιλίζουν με το τι θα ψηφίσει ο Ελληνικός Λαός ή με το πώς κρίνει το «έργο» της Εθνοπροδοτικής τριμερούς επιτροπής που κατέχει την εξουσία ; Γιατί ;  
Η απάντηση είναι προφανής. Μέσω του βομβαρδισμού αυτού προσπαθούν να επιβάλουν, να υπαγορεύσουν και να δημιουργήσουν την πεποίθηση στον Ελληνικό Λαό πως οι μόνες λύσεις που έχει να επιλέξει είναι η χαζοχαρούμενη ελαφροδεξιά με ηγέτη τον Anthony και από την άλλη το ανθελληνικό συνοθύλευμα του Alexis, συνεπικουρούμενα φυσικά σε κάθε των περιπτώσεων από τα δεκανίκια τους, τους κλέφτες του pa(ki)sok και τους νεοαριστεριστές διεθνιστούληδες του μπαρμπαφώτη. Προσπαθούν να πείσουν τον κοσμάκη πως όλα πάνε καλά εφόσον … αναπνέουμε ακόμη. Πως δεν επιθυμεί ο Ελληνικός Λαός την λύτρωσή του από αυτούς με πρόωρες εκλογές. Πως πρέπει να σκύψουμε όλοι μας την κεφαλή για να μην μας βρουν τα χειρότερα. Όταν καθημερινά επαναλαμβάνεται το επιχείρημα πως ο Πινόκιο αρχηγός της νουδούλας … είναι ο καταλληλότερος για να ηγείται της χώρας ή από την άλλη πως ο Alexis είναι η άλλη λύση τότε δεν μπορεί, όλο και κάποιοι αφελείς θα τσιμπήσουν…
Ο κυριότερος όμως σκοπός τους είναι πως διακαώς και εναγωνίως προσπαθούν να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΩΣ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ (σε αυτό το κ(υ)οινοβουλευτικό τσίρκο) ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ. Πασχίζουν να πείσουν πως η δυναμική του Ελληνικού Εθνικιστικού Κινήματος φτάνει μέχρι εκεί. Και το επιχειρούν κουτσουρεύοντας τα πραγματικά δημοσκοπικά ποσοστά. Εμφανίζοντας ποσοστά κάτω από τα πραγματικά. Δημοσιοποιώντας κατευθυνόμενες, στοχευμένες και μερικώς αληθινές δημοσκοπήσεις. Αποκρύπτοντας τις πραγματικές και έγκυρες δημοσκοπήσεις. Εμφανίζουν όμως την Χρυσή Αυγή ως το τρίτο κόμμα διότι δεν μπορούν να το αποκρύψουν πλέον. Δεν μπορούν να παρουσιάσουν κάτι άλλο. Τι να πουν και τι να ανακοινώσουν; Πως οι ντεμέκ πατριώτες του αναχώματος Καμμένου είναι το  τρίτο κόμμα ή μήπως το … pa(ki)sok ;;; Θα γελάσουν και οι πέτρες. Κόβουν από εδώ κόβουν από εκεί καθώς εάν εμφανίσουν την πραγματικότητα και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός πως η Χρυσή Αυγή σήμερα ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ στο ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (20%) τότε θα επέλθει η ποθούμενη (για εμάς τους πραγματικούς Έλληνες) καθολική και πλήρης ανατροπή. Εάν συνειδητοποιήσει ο Ελληνικός Λαός την αληθινή δημοσκοπική κατάσταση, εάν ακροαστεί τα πραγματικά ποσοστά των Ελλήνων Εθνικιστών, τότε … το έχασαν το παιχνίδι οι Εθνοπροδότες και μαζί τους και όλο το σύστημα τους. Θα φουσκώσει το ποτάμι σε τέτοιο βαθμό που δεν θα υπάρχει καμία σωτηρία για το σάπιο μεταπολιτευτικό καθεστώς και για όλα τα συστατικά και μέρη του. Διότι τότε θα είναι πραγματικότητα η έλευση της Χρυσής Αυγής ως ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ως ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της χώρας. Το Λαϊκό Εθνικό Ελληνικό Κράτος θα είναι πλέον πραγματικότητα.
"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.",
ΨΗΛΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ…

Φ.Τ
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Η ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ.ΠΟ.ΤΖΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ.ΠΟ.ΤΖΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


          Γνωστά σε όλους είναι τα γεγονότα της Μανωλάδας Ηλείας. Καταδικάστηκαν από όλη την βεντάλια της πολιτικής. Καταδικάστηκαν και από εμάς ως δικηγόρων και ως χρυσαυγιτών. Η κατάσταση στην Μανωλάδα ήταν γνωστή, όχι μόνον στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Ελλάδα ολόκληρη από παλαιότερες δημοσιογραφικές αναφορές. Ως εκ τούτου ήταν γνωστή και στην κρατική μηχανή. Και τι έγινε; Ούτε το Ι.Κ.Α., ούτε η αστυνομία, ούτε κάποιος άλλος κρατικός φορέας έπραξε αυτό το οποίο του έχει αναθέσει η κοινωνία να πράττει. 

                      Όμως ούτε το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη στα υψηλά κλιμάκια έπραξε κάτι. Πως βρέθηκαν εκεί οι λαθρομετανάστες; Πόσα χρόνια εργάζοταν; Ποιος υπέθαλπε τα αφεντικά τους; Θα ξεκινήσουν καμία πειθαρχική δίωξη επίορκων υπαλλήλων; ΟΧΙ. Διότι για να έχει κάποιος το ηθικό ανάστημα να κατηγορήσει έναν υφιστάμενο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλεια στην εκτέλεσή του, οφείλει να έχει δράσει και ο ίδιος επαρκώς και νομίμως. Όμως τι να πει ο ανεπαρκής υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. Ανεπαρκής και στον τομέα της σύλληψης της πραγματικότητας και της λογικής. Δημιούργησε τα κέντρα κράτησης μεταναστών. Και μετά τί;                

Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις στο απλό αυτό ερώτημα τίθεται θέμα ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων ενός υπουργού. Κάθε μέρα εισβάλλουν (παράνομα βεβαίως) περίπου 300 αλλοδαποί. Πόσα κέντρα θα κάνει το δημόσιο να τους θρέφει δωρεάν και μέχρι πότε. Δεν μας είπαν ποτέ οι αρμόδιοι το χρονικό ορίζοντα του φαεινούς σχεδίου τους. Λοιπόν ο χρονικός ορίζοντας του σχεδίου τους ήταν ο εξής. Για κέντρα κράτησης μεταναστών έγινε λόγος πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2012 όταν φαίνοταν ότι η Χρυσή Αυγή μπαίνει στη Βουλή. 

Επειδή δε οι πολιτικοί που μας κατήντησαν όπως μας κατήντησαν, το πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο που μπορούν να κάνουν είναι μέχρι της επόμενες εκλογές. Και σε αυτόν τον τομέα ακολούθησαν την ίδια μακροπρόθεσμη πολιτική. Έκαναν ένα κέντρο άρον – άρον πριν τις εκλογές του περασμένου Μαϊου, φώναξαν και κάμερες να δείξουν ότι κάτι γίνεται, διά το θεαθήναι και μόνον. Έκαναν και μερικά ακόμα το καλοκαίρι να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, με αφορμή τον Ξένιο Δία και τέλος. Τα κέντρα γεμίσαν και δόθηκε άτυπη εντολή στους αστυνομικούς να μην συλλαμβάνουν αλλοδαπούς πλην των Αλβανών. Τους Αλβανούς να τους συλλαμβάνουν διότι έχουμε κοινά σύνορα με την Αλβανία και στους στέλνουμε πίσω  με λεωφορεία. Εάν οι απελαυνόμενοι δεν είναι περισσότεροι από τους εισερχόμενους τότε δεν μπορεί ποτέ να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό δεν το κατανοεί η ευφυϊα των επαϊόντων. Αλλά τι λέμε τώρα, εδώ υπάρχουν αρμόδιοι, των βορείων προαστείων βέβαια, που δεν θεωρούν την κατάσταση πρόβλημα. Δεν θεωρούν πρόβλημα ότι το 67% των φυλακισμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Δεν θεωρούν πρόβλημα ότι δολοφονείται ένας έλληνας κάθε εβδομάδα από αλλοδαπούς.

Και ερχόμαστε στην Μανωλάδα. Ο ΠΡΟ.ΠΟ.τζής υπουργός μετά το γεγονός έτρεξε ως φτερωτός υπουργός να κάνει βόλτα στην περιοχή. Με βόλτες τα προβλήματα δεν λύνονται. Έτρεξε πίσω από τα φουστάνια της αριστεράς και της προόδου. Έγινε μία εγκληματική ενέργεια, επιλήφθηκε η αστυνομία της περιοχής και τέλος. Προς τι αυτός ο παροξυσμός; Προς τι η παροχή άδειας παραμονής στους εισβολείς. Να τους περιθάλψουν, με έξοδα αυτών που τους προσέλαβαν και αυτών που τους τραυμάτισαν και να τους απελάσουν.  

Η δουλική και κακομοίρικη συμπεριφορά του ΠΡΟ.ΠΟ.τζή μου θυμίζει μία άλλη δουλική και υποτιμητική για το ελληνικό κράτους συμπεριφορά την οποία θα αναφέρω γιατί δεν την γνωρίζει ο πολύς κόσμος. Στα γεγονότα της «Υπατίας» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου υγείας κύριος Πολύζος, σκυμμένος προς τους εισβολείς με ανοιχτή την παλάμη του την οποία ακουμπούσε στο στήθος τους τους έλεγε: «ό,τι πρόβλημα έχετε είμαστε εδώ». Υπήρξε ποτέ παρόμοια συμπεριφορά σε Έλληνα πολίτη; Τέτοια δουλικότητα και υποτέλεια δείχνει το πολιτικό κατεστημένο στους εισβολείς. Το ευχαριστώ των εισβολέων ήρθε με το τραγικό γεγονός της Πάρου. 

Υποτίθεται ότι ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ., όπως και κάθε υπουργός έχει έναν θεσμικό ρόλο. Πήγε ποτέ ο κάποιος υπουργός να επισκευφθεί κάποιον Έλληνα πολίτη θύμα της εγκληματικότητας των εισβολέων ή και των «νόμιμων» αλλοδαπών; Τι συμβολίζει με την πράξη του αυτή ο υπουργός; Ένα πράγμα. Έλληνα δεν θα σου δώσω ποτέ σημασία! Δεν πήγε ποτέ ο εκάστοτε υπουργός να επισκεφθεί κάποιο θύμα εγκληματικής ενέργειας αλλοδαπού ούτε θα το κάνει. Αν το κάνει όμως να πλύνει καλά τα χέρια του από το αίμα των αθώων ελλήνων θυμάτων εισβολέων θυτών που αχνίζουν στα χέρια του, λόγω της αναποτελεσματικής πολιτικής του, αυτού και του υπόλοιπου πολιτικού κατεστημένου.


Απόστολος Τζαρός,
Δικηγόρος-Θεολόγος,μέλος Κ.Ε.Δ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Ο ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Ο ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ


          Με σημερινή του (18-04-2013) απόφαση το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών επέβαλε φυλάκιση δέκα μηνών με τριετή αναστολή σε κάθε έναν από τους δύο δράστες οι οποίοι προ ολίγων μηνών συνελλήφθησαν επ'αυτοφώρω  να προκαλούν φθορές στα γραφεία της Τ.Ο Σερρών της Χρυσής Αυγής και να καταστρέφουν μεταξύ άλλων και δύο Ελληνικές Σημαίες .
Σημειωτέον ότι οι δύο δράστες παρουσιάστηκαν αμετανόητοι για την πράξη τους και προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την καταστροφή των Ελληνικών Σημαιών ,λέγοντας ότι το έπραξαν επειδή ήταν αναρτημένες στα γραφεία της Χρυσής Αυγής!
  
     Καταπέλτης κατά των κατηγορουμένων υπήρξε η Εισαγγελέας της έδρας:"Όλα τα κόμματα δικαιούνται να αναρτούν στα γραφεία τους την Ελληνική Σημαία και οφείλετε να τα σέβεστε εφόσον τα έχει ψηφίσει ο Ελληνικός λαός""Εάν έχετε πρόβλημα με την Σημαία και την Πατρίδα σας,εάν δηλαδή είστε μισέλληνες ,τότε αλλάξτε Πατρίδα" ,"Κουκούλες πάντα φορούσαν μόνο οι ρουφιάνοι και οι θρασύδειλοι" ήταν μερικά μόνο από τα λεγόμενά της   Εισαγγελικής Λειτουργού η οποία τίμησε στο έπακρον το Λειτούργημα το οποίο υπηρετεί.
         Σημειωτέον ότι η ως άνω καταδίκη των δύο  αναρχοκομμουνιστών αφορά μόνο στο αδίκημα της προσβολής εθνικού συμβόλου,το οποίο και διώκεται αυτεπαγγέλτως.Κατόπιν της σχετικής εγκλήσεως που κατατέθηκε από την Νομική Υπηρεσία της Χρυσής Αυγής έχει ασκηθεί και έτερη ποινική δίωξη κατά των ίδιων δραστών,οι οποίοι σε λίγους μήνες θα καθήσουν εκ νέου στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών ,αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της Βίας κατά πολιτικού κόμματος κατά συναυτουργία και της Διακεκριμένης περίπτωσης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας ,κατά γραφείων νομίμου πολιτικού κόμματος από άτομα που τέλεσαν αυτήν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους,κατά συναυτουργία.

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας της Χρυσής Αυγής

Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας στην εκδήλωση της Κ.Ε.Δ με θέμα την ισλαμοποίηση της Ευρώπης

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ομιλίας που ανέπτυξε ο συναγωνιστής δικηγόρος και μέλος της Κίνησης Εθνικιστών Δικηγόρων Παρασκευάς Τσαβδαρίδης κατά την εκδήλωση της 11ης Απριλίου 2013 με θέμα : " Η ισλαμοποίηση της Ευρώπης ερήμην των Ευρωπαϊκών λαών "
Ο ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
«Όταν οι Εβραίοι Σιωνιστές της Αμερικής επιλέγουν έναν σκοπό, τον εκμυστηρεύονται στον Πάπα για να καταστρώσει το σχέδιο επίτευξής του. Και αυτός, αναθέτει την εκτέλεση του σχεδίου στους Μουσουλμάνους.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TO IΣΛΑΜ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΓΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΑ ΓΑΛΛΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ
-Με το θέμα του λιθοβολισμού;
-Εγώ αν ζούσα σε μία Ισλαμική χώρα θα έλεγα ναι. Είναι θεϊκός νόμος. Να κοπεί το χέρι σε έναν κλέφτη είμαι υπέρ. Είναι θεϊκός νόμος.
-Μα οι νόμοι είναι θεϊκοί ή πρέπει να ελέγχονται από τους ανθρώπους;
-Προσέξτε εγώ μιλώ για μουσουλμανική χώρα.
-Ροβέρ, σε λίγο θα είστε πλειοψηφία. Αν αύριο στη Γαλλία οι Μουσουλμάνοι γίνουν πλειοψηφία, ο θεϊκός νόμος θα έπρεπε να εφαρμοσθεί;
-Εγώ πράγματι θα ήμουν υπέρ. Πράγματι αν αύριο η Γαλλία γίνει μουσουλμανική χώρα, τότε θα έπρεπε να εφαρμοσθεί η Σαρία (μουσουλμανικός νόμος).
-Με τρομάξατε με τη Σαρία.
-Όχι, όχι, δεν πρέπει να φοβόσαστε.
-Πιστεύετε στη δημοκρατία;
-Όχι καθόλου. Πιστεύω στη σαρία.